Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
sau_500x375

Spesielle miljøtiltaket i jordbruket

Kommunen innvilger tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.
Geit-fagerli

Bygdeutviklingsmidlene

Legge til rette for næringsutvikling som danner grunnlag for langsiktig, lønnsom verdiskaping og desentralisert bosetting med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt.