For å søke på helse/omsorgstjenester må det fylles ut en egenskønad:  http://www.balsfjord.kommune.no/getfile.php/4250969.975.zwzwsljlazwtwq/egens%C3%B8knad+rev.pdf