Ved behov for bistand kan pårørende og andre ringe Ordfører Gunda Johansen på telefon 911 20 051 eller fungerende Rådmann Karin F. Berger tlf  412 39 977.

Det vil bli videreformidlet beskjed til kommunens hjelpeapparat.

Kondolanseprotokoll:

I forbindelse med den tragiske hendelsen sist helg hvor utrolig mange ungdommer ble rammet, og hvor Norge som nasjon har blitt påført en nasjonalkrise er det lagt ut en kondolanseprotokoll i interntjenesten på rådhuset.
 
Protokollen er tilgjengelig for signering på dagtid for kommunens innbyggere.