Tekniske hjelpemidler – kontaktinformasjon

*Kontaktpersoner gir bistand i søkeprosesser og bruk av tekniske hjelpemidler

Oppgaver

 

Kontaktperson

Telefon

Kommunalt lager – mottak-levering-

kortidsutlån av hjelpemidler

Egil Vesterelv

 

991 63 953

Hørselskontakt (hjemmetjenesten)

Knut Pedersen

777 22224

 

Synskontakt (hjemmetjenesten Storsteinnes)

Sofie Heimly

777 22171

Kognitive hjelpemidler - eldre (hjemmetjenesten Malangen)

Gerd Solstad

Tina Klaussen

777 22203

Kognitive hjelpemidler - eldre (hjemmetjenesten Storsteinnes)

Merete Fredheim

777 22171

Kognitive hjelpemidler - funksjonshemmede

Siv-Hege Rakkenes

918 46294

Hjelpemidler bevegelse (Ergo-Fysioterapitjenesten)

Irene Skoglund

777 22154/ 957 91484

Bolig og bolighjelpemidler (Ergo-Fysioterapitjenesten)

Bente Larssen

77 22212/ 482 52165