Tekniske hjelpemidler – kontaktinformasjon

*Kontaktpersoner gir bistand i søkeprosesser og bruk av tekniske hjelpemidler

Oppgaver

 

Kontaktperson

Telefon

Kommunalt lager – mottak-levering-

kortidsutlån av hjelpemidler

Eirin Olsen

eirin.olsen@balsfjord.kommune.no

 

991 63 953

Hørselskontakt

(Laksvatn -Nordkjosbotn)

Maria Myrland

maria.myrland@balsfjord.kommune.no

 

480 33 680

Hørselskontakt

(Storsteinnes)

Lena Karlsen

lekarls2@online.no

 

991 19 685

Hørselskontakt

(Malangen)

Liv Hilde V. Jakobsen

liv-hilde.jakobsen@balsfjord.kommune.no

 

966 34 111

Synskontakt (Storsteinnes)

Heidi Bårdevik

heidi96hb@hotmail.com

991 19 685

Kognitive hjelpemidler - eldre (hjemmetjenesten Malangen)

Gerd Solstad

gerd.solstad@balsfjord.kommune.no

Tina Nordkyn Klausen

tina.nordkyn.klausen@balsfjord.kommune.no

 

777 22203

Kognitive hjelpemidler - eldre (hjemmetjenesten Storsteinnes)

Merete Fredheim

merete.fredheim@balsfjord.kommune.no

 

991 19 685

Hjelpemidler bevegelse (Ergo-Fysioterapitjenesten)

Irene Skoglund

Irene.skoglund@balsfjord.kommune.no

 

77 72 21 14 957 91 484