Oppgaver

 

Kontaktperson

Telefon

Kommunalt lager – mottak-levering-

kortidsutlån av hjelpemidler

Egil Vesterelv

 

991 63 953

Hørselskontakt

Mille Johanne L. Johansen

404 36468

Hørselskontakt (hjemmetjenesten)

Knut Pedersen

777 22224

Synskontakt

Inger Lill Esekielsen

958 25313

Synskontakt (hjemmetjenesten Storsteinnes)

Sofie Heimly

777 22171

Synskontakt (hjemmetjenesten Malangen)

Eva Heimro

777 22203

Kognitive hjelpemidler - eldre (hjemmetjenesten Malangen)

Gerd Solstad

Tina Klaussen

777 22203

Kognitive hjelpemidler - eldre (hjemmetjenesten Storsteinnes)

Merete Fredheim

777 22171

Kognitive hjelpemidler - funksjonshemmede

Siv-Hege Rakkenes

918 46294

Hjelpemidler bevegelse (Ergo-Fysioterapitjenesten)

Irene Skoglund

777 22154/ 957 91484

Bolig (Ergo-Fysioterapitjenesten)

Bente Larssen

77 22212/ 482 52165