Kontaktpersoner gir bistand i søkeprosesser og bruk av tekniske hjelpemidler.

Kontaktpersoner:

 • Egil Vesterelv – vaktmester, mottak-levering av hjelpemidler-/kommunalt lager – mobil 991 63 953
 • Mille Johanne L. Johansen– hørselskontakt-  mobil 404 36 468
 • Knut Pedersen – hørselskontakt (hjemmetjenesten Storsteinnes) - tlf 777 22171
 • Inger Lill Esekielsen – synskontakt –mobil 958  25313
 • Sofie Heimly – synskontakt (hjemmetjenesten Storsteinnes) - tlf 777 22171
 • Eva Heimro- synskontakt, (hjemmetjenesten Malangen), tlf 777 22220.
 • Gerd Solstad /Tina Klausen, kognitive hjelpemidler (hjemmetjenesten Malangen), tlf 777 22220
 • Merete Fredheim –kognitive hjelpemidler (hjemmetjenesten Storsteinnes)  tlf 777 22171
 • Siv-Hege Rakkenes – kognitive hjelpemidler, funksjonshemmede– tlf 777 23415
 • Irene Skoglund,- bevegelse, Ergo-fysioterapitjenesten, 777 22154/ 95791484
 • Bente Larsen, bolig, Ergo-Fysioterapitjenesten, 777 22212/ 48252165