Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tüberküloz muayenesi

Tüberkülozun yaygın olduğu ülkelerden geliyorsanız, bir tüberküloz muayenesinden geçmeniz gerekmektedir.

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Tüberküloz muayenesi; tüberkülin testi (deri testi), akciğerlerin röntgen fotoğrafları ve gerektiğinde bir kan örneğinden oluşmaktadır. Tüberküloz, birçok organı etkileyebilen bir enfeksiyondur. En önemli şekli akciğer tüberkülozudur. Bu, tedavi edilmezse hayati tehlike söz konusu olabilir. Muayene, belediyenin tüberkülozu önleme ve tüberkülozla mücadele etme programının bir parçasıdır.

  Tüberkülozu olan bir kişi doktorun talimatlarına uymak ve gerektiğinde başkalarına hastalığın yayılmasını önlemek için tecrit edilmesini kabul etmek zorundadır.

  Målgruppe

  Tüberküloz Yönetmeliğinin 3. Bölümü uyarınca aşağıdaki kişiler tüberküloz muayenesinden geçmekle yükümlüdürler:

  • Tüberkülozun yaygın olduğu ülkelerden gelen ve ikamet izni, ikamet kayıt belgesi veya oturma kartına sahip olmaları gereken ve Norveç'te üç aydan daha uzun bir süre ikamet edecek olan kişiler
  • Yüksek tüberküloz oranları görülen ülkelerden gelen mülteci ve sığınmacılar
  • Sağlık ve bakım hizmetlerinde çalışacak olan kişiler, öğretmen olarak veya çocuklarla temas eden diğer görevlerde çalışacak kişiler ve son üç yıl içinde tüberkülozun yaygın olduğu ülkelerden gelen veya buralarda en az üç ay kalmış kişiler

  Pris for tjenesten

  Tüberküloz muayenesi ücretsizdir. Bu, ulaşım giderleri için de geçerlidir.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Muayene, belediyenin sahip olması gereken enfeksiyon koruma planlarının bir parçasıdır.

  Bakınız
  Bakınız Tüberküloz Yönetmeliği Bölüm 3 - Tüberküloz muayenesinin incelenmesi, uygulanması ve takibi vs.

  Bulaşıcı Hastalıklarından Korunma Yasası § 7-1 belediyenin Görevleri ve § 7-3 Bölgesel sağlık kuruluşunun sorumlulukları

  Lover

  Smittevernloven

  Forskrifter

  Tuberkuloseforskriften

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Belediye, muayenenin en kısa zamanda gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Mülteciler ve sığınmacıların giriş tarihinden sonra on dört gün içinde muayene edilmeleri gerekir. Bir işe yerleştirilmesi onaylanan kişiler, göreve başlamadan önce akciğer röntgeni çekilerek muayene edilmelidirler. Deri testi ve bunun takibi daha sonra olabilir.

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Tüberküloz muayenesinden muaf tutulma başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvurunuz reddedilirse, bununla ilgili kararı aldıktan sonra üç hafta içinde itirazda bulunabilirsiniz. Neden memnun olmadığınızı ve kararın neden değişmesi gerektiğini düşündüğünüzü açıklayınız. Rehberliğe ihtiyacınız varsa, belediye ile iletişime geçebilirsiniz. Belediye kararında ısrar ederse dava, itirazınızın onaylanıp onaylanmayacağına karar verecek olan valiliğe gönderilecektir. Enfeksiyon koruma komitesince alınan tecrit kararı bölge mahkemesi tarafından reddedilebilir.

 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2019-01-08 09:10
  Gyldig fra
  2018-05-03
  Gyldig til
  2020-01-15