Det renner diesel fra denne tankbilen ut i vannet.  Derfor må ikke vann fra Takvatnet  brukes som bl.a. drikkevann.