Besiktigelsen vil foregå fram til 28.02.14, og vi er ikke avhengig av eiers tilstedeværelse.
Eiere som ønsker å være tilstede ved besiktigelsen kan ta kontakt med Balsfjord kommune v/Laila Johannessen, Tlf 77 72 21 01.

Etter taksering vil de som får ny takst få tilsendt brev med vedtaket og ny eiendomsskatteseddel.


Mer informasjon finnes på kommunens hjemmeside.

Eiendomsskattekontoret