Besiktigelsen vil foregå fram til 28/02-16, og vi er ikke avhengig av eiers tilstedeværelse. De eiere som ønsker å være tilsted ved besiktigelse kan ta kontakt med Balsfjord kommune v/Veronica Davo Larsen, Tlf 77 72 21 01.

Etter taksering vil de som får ny takst få tilsendt brev med vedtaket og ny eiendomsskatteseddel.

Generell informasjon om eiendomsskatt.

Eiendomsskattekontoret