Besiktigelsen vil foregå fra dd og fram til 28/2-15, og vi er ikke avhengig av eiers tilstedeværelse. De eiere som ønsker å være tilsted ved besiktigelse kan ta kontakt med Balsfjord kommune v/Veronica Davo Larsen, Tlf 77 72 21 01.

Eiendomsskattekontoret