Balsfjord kommune har ingen ansatte som er tatt ut i første fase av streiken. Driften går derfor som normalt.
Dersom det tas ut medlemmer ansatt i Balsfjord kommune, vil rådmann komme med oppdatert informasjon om mulige konsekvenser for tjenestetilbudet.

Øvrige ansatte utfører sine oppgaver som normalt.