Planforslaget er sendt ut til næringsliv, offentlige aktører, samarbeidspartnere og andre interesserte.
Etter høringsperioden blir planen behandlet i formannskap og kommunestyre.

Dokumenter:
Høringsbrev - Strategisk næringsplan 2015-2025..pdf
Særutskrift Strategisk næringsplan 2015-2025..pdf
Strategisk næringsplan 2015-2025. Høringsdokument.pdf