Nytt av året er at det blir rom for «motivasjonsmidler» som er enkel bevertning under ryddeaksjoner (for eks. pølser og brus) og midler til lag og foreninger (korps, idrettslag, skoleklasser ol.) Balsfjord kommune ønsker en snarlig tilbakemelding på hvem som ønsker å delta i årets aksjon slik at det tas med i budsjettet for prosjektet.  

Det er nasjonal strandryddedag i begynnelsen av mai hvert år. Denne dagen er vanligvis for tidlig for oss i Nord-Norge pga. snø og is. Dvs. at tidspunkt for ryddeaksjoner er det mer fritt å bestemme etter vær og føre, men kan godt samkjøres med nasjonal strandryddedag.

Kontaktperson:

Magne Haugstad

Epost: magne.haugstad@balsfjord.kommune.no / 77722631