• I Balsfjord kommune har vi tilstrekkelig med jodtabletter til målgruppene (barn, unge under 18, gravide og ammende).  Kommunen har et lager nok til målgruppene, og har plan for å kunne iverksette utdeling av jodtabletter dersom en krisesituasjon skulle oppstå
  • Vi minner om at den primære mottaksgruppen for jodtabletter er barn og unge under 18 år, ammende og gravide. Det skal helt spesielle situasjoner til for at gruppen 18-40 år blir rådet til å ta jod.

Når skal jeg ta jodtabeletter:

Du skal kun ta jodtabletter etter råd fra myndighetene. I tilfelle en atomulykke, vil det bli gitt råd via mediene, relevante myndigheter og på nettsidene til DSA.
Ved en atomulykke kan radioaktivt jod bli spredd via lufta og tas opp i skjoldbruskkjertelen hvis du puster inn forurenset luft eller inntar forurenset mat og drikke. Tilskudd av naturlig jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og reduserer risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen. Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer.

Hvem bør ha jodtabeletter hjemme?

Er du under 40 år, gravid, ammer eller har barn som bor hjemme? Da anbefaler vi deg å ha jodtabletter i huset. Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, og gravide og ammende kvinner tar tablettene. Det er fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod.

Tablettene kan beskytte deg mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene. Du kan kjøpe tablettene reseptfritt på apoteket.

Se mer informasjon om jodtabletter hos Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet