Det var ikke varig snødekke før 12-13.februar i vinter.

Det finnes ordninger som kan kompensere for skader:

  • Vinterskader på eng
  • Avlingsskadeerstatning.

 

I første omgang er det ordninga vinterskader på eng som er aktuell.  Før reparasjon av skadene starter skal de som søker tilskudd til arbeidet melde fra til kommunen.  

 

Informasjon om ordningene finn du på hjemmesiden til Statens Landbruksforvaltning