Oppdatert informasjon om været i natt og nye skred gir grunnlag for justering av faregrad til faregrad 4 – stor skredfare i Balsfjord, Lyngen og Tamokdalen. Middels til store naturlig utløste snøskred kan forekomme. Følg med på www.varsom.no/snoskred for mer informasjon og oppdateringer. Ved alvorlige hendelser som flom, skred eller andre beredskapssituasjoner kan NVEs beredskapstelefon kontaktes på 22 95 93 60 / 909 92 231. Med vennlig hilsen Odd-Arne Mikkelsen, vaktleder Med vennlig hilsen Snøskredvarslingen i Norge | Norwegian Avalanche Centre http://www.varsom.no/ | http://www.regobs.no/ | snoskredvarsling@nve.no | +47 48 88 01 00