Det varsles for tiden om stor skogbrannfare (orange nivå) i Balsfjord.  Det medfører at all bruk av åpen ild fra bål, bålpanner, engangsgriller o.l. er forbudt!  I tillegg minner vi om det generelle bålforbudet som alltid gjelder i tiden 15. april - 15. september. 

Hilsen brann- og redning