Har du spørsmål knyttet til dette i vår kommune, kan du kontakte kommunalsjef Hans Hugo Henriksen, telefon 977 30 740.

Siden sannsynligheten for flom er veldig høy i år, har Fylkesmannen i Troms og Finnmark laget en kort video med "flomvettregler" på facebook:

https://www.facebook.com/fylkesmannentromsfinnmark/videos/1906937162770620/

I tillegg finner dere en artikkel med utdypende informasjon på hjemmesiden til Fylkesmannen i Troms og Finnmark:

https://www.fylkesmannen.no/troms-finnmark/samfunnssikkerhet-beredskap/egenberedskap/flom/