• Det pågående arbeidet med retaksering stoppes.

  • Eiendomsskatt for 2018 skrives ut på bakgrunn av gammel takst.

  • Omtaksering i påvente av ny behandling av eiendomsskatten skal likevel skje

    • Når det har foregått deling av eiendommen

    • Når bygninger nedrives eller ødelegges av brann eller lignende.

    • Når det føres opp nye bygninger på eiendommen

  • Kommunestyret ber rådmannen legge fram ny sak hvor ulike alternativer for verdifastsettelse i henhold til eiendomsskatteloven belyses.

På bakgrunn av dette vedtaket vil ikke klager som gjelder eiendomsskatten beregnet ut fra retningslinjer for 2018 – 2026 bli behandlet.

Henvendelser som gjelder endringer i areal på bygninger og eiendom må det tas skriftlig kontakt med matrikkelfører på avdeling for plan og forvaltning i kommunen. Opplysninger som står i eiendomsregisteret (Matrikkelen) er kun matrikkelfører som har myndighet til å endre.

Eiendomsskatten for 2018 vil bli beregnet etter de gamle retningslinjene fra 2007 og det vil ikke bli sendt ut ny detaljert eiendomsskatteseddel. Eiendomsskatten for 2018 sendes som vanlig ut på faktura i februar/mars.