Du kan lese mer om dette her: 7.+Forstøtningsmur+-+rev+01012016.doc.as.pdf