Tiltak for egenaktivitet i fysisk eller sosial sammenheng, hvor medlemskap eller andre fysiske begrensinger ikke er til hinder, vil falle innenfor begrepet «fellesskapets beste»

Formannskapet vil behandle søknadene i to omganger – vår og høst.

Begrunnet søknad sendes til:

Balsfjord kommune, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes eller på epost til: post@balsfjord.kommune.no

Søknadsfristen for våren er 14.03.2016.

Søknaden blir behandlet i formannskapets møte 25.05.2016. (utsatt frist)