Formålet med dette er å støtte tiltak som bidrar til fellesskapets beste.

Formannskapet vil behandle søknadene i to omganger og det er slike søknadsfrister for 2015:

01.09.15 – behandles i formannskapets møte 23.09.15
30.10.15 – behandles i formannskapets møte 18.11.15

Tiltak for egenaktivitet i fysisk eller sosial sammenheng, hvor medlemsskap eller andre fysiske begrensinger ikke er til hinder, vil falle innenfor begrepet «fellesskapets beste»

Begrunnet søknad sendes Balsfjord kommune, rådmannen, 9050 Storsteinnes eller på epost til: post@balsfjord.kommune.no