Steinvollan boligfelt:

Byggeklare tomter på 1 dekar for kr 92.000,-

Kart_Steinvollan.pdf som viser beliggenhet til de ledige tomtene.

 

 141

 

På Nordkjosbotn finnes barnehage, barne-og ungdommsskole, videregående skole, dagligvarebutikker, en med medisinutvalg, klesbutikk,
sportsbutikk, bensinstasjoner, gatekjøkken, gave- og blomster, frisører, post i butikk m.v.

 Aktive idrettslag og gode muligheter for friluftsliv.

 Foto: Line Kvande - "utsikt fra Pertinden"

 

  

20081010102423555.pdf

regbest.pdf
Det er mulig at feltet vil bli foreslått omregulert.

Foto boligfelt
tur Svartnes  152  tur Svartnes  153
tur Svartnes  154  tur Svartnes  155

Nordkjoselv boligfelt:

Byggeklare tomter på 1 dekar for kr 80.000,-

Pr desember 2011 er følgende tomter ledige: 2, 5, 10 og 11.