Prøvested: Voksenopplæringa, Torgveien 6 (Kuben 2.etg)

Påmelding: Innen 26.11.19

epost: vo@balsfjord.kommune.no

Telefon: 907 92 604

Besøksadresse: Torgveien 6, Nordkjosbotn