Et par tilfeller behandles med Tamiflu, almentilstanden er god for de berørte.

Tilgangen på vaksine er fortsatt begrenset, men vi har et håp om at det ankommer 500 nye doser til kommunen denne uka slik det er stilt i utsikt. Man vil fortsatt prioritere risikogruppene men åpner opp for vaksinasjonstilbud til andre grupper etterhvert som det blir mulig.
Vaksinasjonsarbeidet foregår inntil videre fra helsesøsterkontorene ved legesenteret på¨Storsteinnes.

Vær oppmerksom på kødannelse - vis hensyn og vær tålmodig !

Og husk: god handhygiene og alminnelige forsiktighetsregler er viktig for å hindre ytterligere smittespredning!

Kommunelegen