Hovedsakelig skal det være fokus på følgende:

  •   Å opprette servicetorg i kommunen
  •   Å redusere saksbehandlingstiden
  •   Garantere raskt svar på henvendelser fra publikum
  •  Gi en bedre kommunal veilednings- og rettledningstjeneste.
  •  Øke kapasitetsutnyttelsen og effektivisering av kommunale tjenester.

I den forbindelse er det utarbeidet et spørreskjema for å sjekke ut hvilken opplevelser den enkelte har i kontakt med kommunen. 

Følgende skjema kan skrives ut og besvares skriftlig, men vi jobber med annen type skjema som vil bli lagt ut så snart det er klart.

Spørreundersøkelse servicetorg.pdf