Da ønsker vi at du kan svare på en spørreundersøkelse om hvordan du bruker disse områdene. Undersøkelsen gjennomføres av Nordlandsforskning, Høgskolen i Bodø, Bioforsk Nord Tjøtta og Salten Friluftsråd

I løpet av de nærmeste ukene får 2500 grunneiere og næringsutøvere rundt ni vernede områder i Nord-Norge ett spørreskjema om hvordan de bruker de vernede områdene. I tillegg publiseres en elektronisk versjon hvor friluftsutøvere gis den samme muligheten til å vise hvordan de bruker de vernede områdene.

Resultatene fra kartleggingen vil gi verdifull kunnskap om hva vernede områder betyr for lokalsamfunnene økonomisk sett. I tillegg vil man få nyttig kunnskap om hva som oppleves som barrierer for mer næringsutvikling.

Friluftsutøvere som er interessert i å delta i undersøkelsen kan finne den på www.nordlandsforskning.no under ”linker” til venstre på sida. Følg linken ”Spørreundersøkelse PROBUS” og tast inn passordet P3V8XR.

Har du spørsmål kan du kontakte Forsker Gunn Elin Fedreheim (92856500, gef@nforsk.no) eller Prosjektleder Tone Magnussen (75517611/90629715, tma@nforsk.no)