Ordinære anlegg:

  • Storsteinnes IL: Moan lysløype,
  • Indre Balsfjord Skiskytterlag: skiskytteranlegg (en gjentatt søknad og en ny),
  • Balsfjord kommune: Nordkjosbotn stadion friidrettsbane kunststoff ,
  • Lakselvdal skytterlag: skytebane 100 m.

Nærmiljøanlegg:

  • Balsfjord kommune: Nordkjosbotn stadion friidrettsbane kunststoff,
  • Takvatn Bygdelag: skiløype,
  • Balsfjord kommune: tursti.

Regner med svar fra departementet i løpet av månedsskiftet mai/juni.

Tidligere innvilgede søknader vil følges opp i forhold til sluttføring og revidert godkjent sluttregnskap.  Alle har 2 år på seg til å få dette på plass etter bevilgningen.