Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

På grunn av lave smittetall regionalt  vil smittetallene ikke bli oppdatert. Ved spesielle hendelser vil kriseledelsen legge ut informasjon umiddelbart på hjemmeside og facebook. 

Husk: 

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

 

Les mer

Spesialundervisning i grunnskolen

Jus dábálaš oahpahus ii leat doarvái ávkkálaš dutnje, de lea dus riekti oažžut erenoamášoahpahusa.

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Jus dábálaš oahpahus ii leat doarvái ávkkálaš dutnje, de lea dus riekti oažžut erenoamášoahpahusa. Erenoamášoahpahusas galgá leat dakkár sisdoallu ahte oahpahusa ollislaš fálaldat galgá addit dutnje  doarvi ávkki oahpahusas. Dus galget leat lihka olu oahpahusdiimmut go eará ohppiin leat.

  Målgruppe

  Vuođđoskuvlla ja joatkkaskuvlla oahppit

  Kriterier/vilkår

  Ovdalgo suohkan mearrida erenoamášoahpahusa, de galgá pedagogalaš-psykologalaš bálvalus árvvoštallat makkár erenoamáš dárbbut dus leat ja makkár oahpahusfálaldat galgá dutnje fállojuvvot.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Suohkan lea geatnegahtton doalahit dán bálvalusa.

  Lover

  Opplæringslova

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Don dahje du váhnemat sáhttibehtet gáibidit ahte skuvla iská dárbbašago erenoamášoahpahusa ja maiddái makkár oahpahusa dárbbahat.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Ovdalgo PP-bálvalus áššedovdi árvvoštallá ja suohkan mearrida áššis maide, de galgá dus dahje du váhnemiin jerrojuvvot lohpi dasa. Don dahje du váhnemat galgabehtet beassat geahččat áššedovdi árvvoštallama ja maiddái beassat cealkit oaiviliiddát ovdalgo ášši mearriduvvo. Positiiva mearrádusas galgá boahtit ovdan erenoamášoahpahusa viidodat, sisdoallu ja organiseren.

  Dábálaččat oaččut mielde ákkastallama mearrádusa mielde. Oaččut álo ákkastallama jus sáhttá jurddahit ahte it šatta duhtavaš mearrádusain. Jus ákkastallan ii čuovo mielde, de sáhtát dan oažžut go válddát oktavuođa skuvllain ovdalgo váidima áigemearri dievvá.

  Saksbehandlingstid

  Suohkan galgá meannudit ášši nu jođánit go vejolaš. Jus ášši leat sáhte mearriduvvot mánu sisa, de galggat oažžut čálalaččat dieđu dan birra ja mii dasa lea sivvan. Galggat seammás oažžut dieđu goas vurdet ahte du ášši mearriduvvo.

  Klagemulighet

  Jus it leat duhtavaš mearrádusain, de sáhtát váidit ášši suohkanii áiggil, nappo áigemeari siskkobealde mii lea golbma vahku dan rájes go ožžot mearrádusa. Čilge mainna it leat duhtavaš  ja manne oaivvildat ahte mearrádusa berre rievdadit.  Jus dárbbahat bagadallama de váldde suohkaniin oktavuođa. Jus suohkan doalaha mearrádusas de sáddejuvvo ášši viidáset Fylkkamánnii guhte dasto mearrida galgá go váidda váldojuvvot vuhtii.

 • Andre opplysninger
  Gyldig fra
  2008-09-23
  Gyldig til
  2020-01-15