Ordførerens tale i forbindelse med overrekkelsen av sølvplogen under kommunestyremøtet 30.04.14:

Rigmor Hamnvik er en ildsjel innen det forebyggende arbeidet for barn og unge.

Hun står på på en beundringsverdig måte, og har vært, og er, pådriver og tilrettelegger for BRY DÆ. Denne oppgaven har du gjennomført helt fra første året, OG du  gjennomfører på en glitrende måte, OG som det står stor respekt av.

I år ble det arrangert BRY DÆ for 6 gang. Nok en gang en suksse.

Du overfører ditt engasjement til andre ansatte og du løser oppgavene på en svært god og inkluderende måte.

Det arbeidet du gjør, høster bifall og beundring LANGT utenfor kommunens grenser.

I disse årene som er gått, har det tverrfaglige samarbeidet med flere deltakere i BRY DÆ vært i utvikling.

Du har også, som enhetsleder, OG personlig, et stort engasjement for innbyggere med spesielle behov, hvor ungdom har et særskilt fokus. Her tenkes det særlig forebyggende folkehelse-perspektiv.

Rigmor har også engasjert seg i forhold til Balsfjord som MOT-kommune, helt fra etableringen.

Når vi da ser på kriteriene for tildeling av sølvplogen: Sitat:  «Sølvplogen er et symbol som kan gis til personer som bidrar, har bidratt eller vil bidra til å gjøre en innsats for Balsfjord kommune og til å skape en bedre fremtid for innbyggerne i kommunen vår», er det med stor glede jeg skal få lov å tildele deg, Rigmor , sølvplogen.

Denne får du sammen med et balsfjordmotiv og påtrykt dikt om kommune-våpenet.

Tusen takk Rigmor for strålende innsats som vi helt sikkert vil se mere til i årene framover.  Til sist en liten blomsterbukett.