Her finner du informasjon om hvordan du søker og elektronisk søknadskjema.

https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/send-inn-soknad/

Spørsmål sendes på e-post til postmottak@balsfjord.kommune.no