Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Søknadsfrist for søknad om tilskudd til tiltak på freda samiske kulturminner og kulturmiljø, samt tilskudd til samisk fartøyvern.

Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2022 fra Sametinget, gjennom ordningen

Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer 

Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger

Tilskudd må søkes gjennom søkeportalen DIGISAK https://digisak.ra.no/front#front/index

- Fartøyvern

Eiere og forvaltere av fredete fartøy og fartøy som Riksantikvaren har gitt status som “verna skip”.

Tilskudd må søkes gjennom søkeportalen DIGISAK https://digisak.ra.no/front#front/index

 

Tilskuddene gjelder for 2022

Søknadsfrist: 1.november 2021

 

Sametingets seksjon for Bygningsvern, skjøtsel og Kulturlandskap kan også kontaktes direkte for informasjon om ordningen og for råd og veiledning om søknadsprosessen.

 

Lars-Børge Myklevold

Seniorrådgiver

lars.borge.myklevold@samediggi.no

+47 78 48 42 73

 

Kjartan Gran

Seniorrådgiver

kjartan.gran@samediggi.no

+47 78 48 42 84

 

 

Elin Rose Myrvoll

Fagleder

elin.rose.myrvoll@samediggi.no

+47 78 47 40 20

 

Bilder

Reparasjon kaianlegg, Breines, Sortland k
reparasjon kaianlegg, Breines, Sortland
Must-hytta i Kobbholmfjorden.

Must-hytta i Kobbholmfjorden.

Sist oppdatert 07. oktober 2021