Dersom du har et tiltak du ønsker å gjennomføre og ønsker å søke støtte gjennom SMIL, sender du en søknad med et kostnadsoverslag, miljøplan trinn 2, kart/bilder og evt grunneiertillatelser til Balsfjord kommune. I 2012 er søknadsfristen 20. juni og 1. oktober dersom det er midler til overs etter tildelingen i første runde. Dersom du har noen spørsmål omkring ordningen kan du ta kontakt med Jørgen Bjørkli (fagleder landbruk) på telefon 77722121.

Viktige dokumenter:
Søknadsskjema og skjema for miljøplan trinn 2:

http://www.fylkesmannen.no/hovedEnkel.aspx?m=64423

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL.pdf

Kilden på skog og landskap (tjeneste for å kunne ta ut kart):

http://www.skogoglandskap.no/kart/kilden