Søknader som er levert for inntektsåret 2016 10.,11 og 12 januar 2017 må sendes påny.

 

Søknader levert 10., 11. og 12. januar er gått tapt og skattytere må sende søknaden på nytt.

Se skatteetaten.no

Bedrift-og organisasjon/forskuddsskatt/Forskuddsskatt-upersonlige-skattytere.

https://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/forskuddsskatt/Forskuddsskatt--upersonlige-skattytere/