Hvem kan søke: Frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser registrert i enhetsregisteret. Private bedrifter, selvstendige kommunale og interkommunale selskaper (for eksempel avfallsselskaper) og samarbeidsorganer (for eksempel friluftsråd).

Søknadsfristen er allerede 15.02.18

Fylkesmannen forteller i en video om hvem og hvorfor vi bør søke:

https://www.facebook.com/fylkesmannentroms/videos/349444665463791/