Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Flyktninger fra Ukraina til Balsfjord

Har kommunen behov for private boliger til bosetting av flyktninger? Det er kommunens ansvar å sk... Les mer
A A A

Søke om tilskudd til aktiviteter –nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge for 2022.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Barne,ungdoms og familiedirektoratet  ( Bufdir)  utlyser tilskudd til inkludering av barn og unge for 2022.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.

Søknadsfristen er 17 desember 2021. Vi anbefaler at alle leser den nye forskriften og veilederen nøye.

Den nye forskriften om tilskudd til inkludering av barn og unge omfatter det som tidligere var tilskuddsordningene "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge", "Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn" og "Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom".

Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Enkelte aktivitetstyper har en mer begrenset målgruppe, dette fremkommer i forskriften. Dere kan søke om tilskudd inntil tre år.

Hvem kan søke:  

 • Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen.
 • Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke.
 • Det er kun kommuner og fylkeskommuner som kan søke om tilskudd til å ansette personer som skal følge opp ungdom i utdanningsløp, såkalte "loser/ungdomsloser". Kommunen søker gjennom sin hovedsøknad, mens fylkeskommuner søker gjennom eget skjema.
 • Det er kun kommuner som kan søke om tilskudd til prosjekter som skal føre til økt koordinering og samarbeid mellom aktørene som bidrar i arbeidet med målgruppen.
 • Bydelene i Oslo er sidestilt med kommuner.
 • Virksomheten som søker om tilskudd, må være registrert i Enhetsregisteret.
 • En frivillig organisasjon er en organisasjon som er registrert i Frivillighetsregisteret.

 

En privat aktør er en virksomhet som er registrert i Enhetsregisteret, men som ikke er en frivillig organisasjon eller offentlig virksomhet.

 Informasjon om utlysningen finner du her:

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Aktuelt/tilskudd_til_inkludering_av_barn_og_unge___utlysning_for_2022/

Søknadsportal til bufdir finner du her:

https://bufdir.no/Tilskudd/Hjelpeside_soknadsportal/

Balsfjord kommunes kontaktperson for ordningen er Kommunalsjef helse og omsorg Rigmor Hamnvik, mobil 95063180, eller på e-mail; rigmor.hamnvik@balsfjord.kommune.no

 

 

Barne,ungdoms og familiedirektoratet  ( Bufdir)  utlyser tilskudd til inkludering av barn og unge for 2022.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.

Søknadsfristen er 17 desember 2021. Vi anbefaler at alle leser den nye forskriften og veilederen nøye.

Den nye forskriften om tilskudd til inkludering av barn og unge omfatter det som tidligere var tilskuddsordningene "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge", "Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn" og "Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom".

Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Enkelte aktivitetstyper har en mer begrenset målgruppe, dette fremkommer i forskriften. Dere kan søke om tilskudd inntil tre år.

Hvem kan søke:  

 • Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen.
 • Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke.
 • Det er kun kommuner og fylkeskommuner som kan søke om tilskudd til å ansette personer som skal følge opp ungdom i utdanningsløp, såkalte "loser/ungdomsloser". Kommunen søker gjennom sin hovedsøknad, mens fylkeskommuner søker gjennom eget skjema.
 • Det er kun kommuner som kan søke om tilskudd til prosjekter som skal føre til økt koordinering og samarbeid mellom aktørene som bidrar i arbeidet med målgruppen.
 • Bydelene i Oslo er sidestilt med kommuner.
 • Virksomheten som søker om tilskudd, må være registrert i Enhetsregisteret.
 • En frivillig organisasjon er en organisasjon som er registrert i Frivillighetsregisteret.

 

En privat aktør er en virksomhet som er registrert i Enhetsregisteret, men som ikke er en frivillig organisasjon eller offentlig virksomhet.

 Informasjon om utlysningen finner du her:

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Aktuelt/tilskudd_til_inkludering_av_barn_og_unge___utlysning_for_2022/

Søknadsportal til bufdir finner du her:

https://bufdir.no/Tilskudd/Hjelpeside_soknadsportal/

Balsfjord kommunes kontaktperson for ordningen er Kommunalsjef helse og omsorg Rigmor Hamnvik, mobil 95063180, eller på e-mail; rigmor.hamnvik@balsfjord.kommune.no

 

 

 

 

 

 

 

 • Skjema
 • Tjenestebeskrivelser
 • Dokumenter
 • Lenker
OIP

Sist oppdatert 03. desember 2021