Kraftig vind og snø gir økt skredfare. Unngå leområde der det samler seg fersk fokksnø.