Dette ser veldig spennende ut, sier konserndirektør og juryformann Håkon Borgen i Statnett. Statnett har utlyst en arkitektkonkurranse i samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund for en skulpturmast.

Masten er planlagt å stå på Heia mellom Målselv og Balsfjord i Troms.
Da tidsfristen gikk ut, hadde det kommet inn 54 ulike bidrag i konkurransen, fra ulike arkitektkontorer, både norske og utenlandske.

 – Vi er glade for at vi har fått inn så mange bidrag og ser frem til å gå grundigere i gjennom dem, sier Borgen. Juryen har foreløpig ikke tatt stilling til hvilke forslag som er godkjent og hvilke som eventuelt må avvises.

Statnett har flere ulike prosjekter der selskapet ser på alternative master til ulik bruk. På Rasta i Lørenskog er det et prøveprosjekt med en nyutviklet mastetype for bynære strøk, og et annet utviklingsprosjekt ser på alternativer for Statnetts standard master.

– Vi trenger ulike mastetyper for å møte ulike utfordringer. Som regel arbeider vi for at mastene skal synes minst mulig med landskapstilpasninger og kamuflasjetiltak. Denne gangen synes vi det er spennende å også kunne se på en mast som en skulptur som skal være godt synlig i landskapet, sier Borgen.

Juryen har i dag befaring på Heia for å kunne danne seg et inntrykk av stedet masteforslagene konkurrerer om å bli reist. Etter planen skal juryen ha kåret en vinner til høsten.  

Statnett har søkt konsesjon for å bygge en ny 420 kV kraftledning mellom Narvik og Balsfjord. Ledningen er viktig for å sikre strømforsyningen i Nord-Norge nord for Narvik. Det er som en enkeltmast på denne planlagte ledningen at skulpturmasten eventuelt skal inngå.

 
Se de innkomne forslagene her.
Kommentarer og synspunkter kan du sende til skulpturmast@statnett.no.
Bakgrunn for konkurransen finner du her.