Skoleruta

Skoleruta 2020-2023

Grunnskolen i Balsfjord kommune følger skoleruta til Troms fylkeskommune på grunn av skyss og her er skoleruta for de neste 2 skoleårene

Gunn M Grønås
1