Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

På grunn av lave smittetall regionalt  vil smittetallene ikke bli oppdatert. Ved spesielle hendelser vil kriseledelsen legge ut informasjon umiddelbart på hjemmeside og facebook. 

Husk: 

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

 

Les mer

Skolefritidsordning (SFO)

Sáhtát ohcat saji mánnásat skuvlla astoáiggeortnegii (SAÁO).

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Sáhtát ohcat saji mánnásat skuvlla astoáiggeortnegii (SAÁO). Dat lea fálaldat gosa oahppit mannet ovdal ja maŋŋel skuvlla ja guoská ohppiide gaskkal 1. ja 4. luohká ja ohppiide geain leat erenoamáš 1. gitta 7. luohkkái.

  Målgruppe

  Vuođđoskuvlla ohppiide geat orrot suohkanis/gielddas.

  Pris for tjenesten

  Betalingsregulativ 2020

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Suohkan galgá meannudit ášši nu jođánit go vejolaš. Jus ášši ii sáhte meannuduvvot mánu sisa, de galggat oažžut čálalaš dieđu das mii dasa lea sivvan. Galggat seammás oažžut dieđu goas jáhkket ahte ášši mearriduvvo.

  Klagemulighet

  Jus oaččut biehttaleami iežat ohcamuššii, de sáhtát váidit suohkanii golmma vahku sisa dan rájes go ožžot mearrádusa. Čilge mainna leat duhtatmeahttun ja manne oaivvildat ahte mearrádusa ferte rievdadit. Jus dárbbahat bagadallama, sáhtát váldit oktavuođa suohkaniin. Jus suohkan doalaha mearrádusastis, de sáddejuvvo ášši viidáset suohkana váiddalávdegoddái, mii de mearrida galgá go váidaga váldit vuhtii.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktpersoner

  Navn:Lillian Pedersen
  Tittel:Kommunalsjef oppvekst
  Telefon:77 72 20 28
  Epost:lillian.pedersen@balsfjord.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Gyldig fra
  2008-09-23
  Gyldig til
  2020-01-15