Skjenketider:

  1. Skjenking av øl og vin er tillatt mellom kl 08:00 og kl 01:00 f.o.m. søndag t.o.m. torsdag.
  2. Fredag og lørdag og natt til helligdager er skjenking av øl og vin tillatt mellom kl 08:00 og kl 02:30.
  3. Skjenking av brennevin er tillatt mellom kl 13:00 og kl 01:00 f.o.m. søndag t.o.m. torsdag.
  4. Fredag og lørdag og natt til helligdager er skjenking av brennevin tillatt mellom kl 13:00 og kl 02:30.
  5. På utendørs serveringsareal skal skjenking følge som punktene 1, 2, 3 og 4.

Salgstid for øl i butikk:

  • Salg og utlevering av alkoholdig drikke, gruppe 1, kan skje fra kl 08:00 til kl 20:00 på hverdager og fra kl 08:00 til kl 18:00 på dager før søn- og helligdager, unntatt dagen før Kristi himmelfartsdag.