Blir betalingen din avvist?

Kontroller at korrekt bankkontonummer er oppgitt i nettbanken og/eller regnskapssystemet. All betaling avb skatt og arbeidsgiveravgift til Skatteoppkreveren i Balsfjord skal skje til vår bankkonto for skatt: 6345 06 19339. Det må også være en gyldig KID.

Hva skal betales i skatt?

Det er Skatteetaten som bestemmer hva som skal betales i skatt og Skatteoppkreveren som krever inn restanser eller utbetaler skatt tilgode.

Skatteetaten informerer og svarer på skattespørsmål på www.skatteetaten.no, samt på chat, facebook og telefon.

Hvem skal kontkaktes (du må skille mellom skatteoppkreveren og Skatteetaten/Skatt Nord)

Skjema:  All informasjon finnes på skatteetatenes hjemmesider. Skjema sendes elektronisk eller kan skrives ut på papir. Ved elektroniske skjema benyttes innlogging ved hjelp av f.eks. min-id eller bank-id.

 • Adresseendring i folkeregisteret:  Må sendes inn til folkeregisteret v/ Skatt nord. Skjema sendes elektronisk via altinn eller skjema pr post.

 • Skattemelding (selvangivelse):  Alle endringer må meldes fra til skatteetaten. Skatteoppkreveren kan ikke motta eller gjøre endringer på skattemeldingen, men kan være behjelpelig med å forklare de forskjellige postene dersom noe er uklart.

  Skatteoppkreveren har kun ansvar utbetaling av skatt til gode eller innbetaling av restskatt. Skatteoppkreveren kan endre kontonummer, postadresse eller være behjelpelig med å finne kid-nummer, men alle disse endringer kan også gjøres elektronisk på skatteetatens hjemmesider.Klage på restskatt må sendes til skatteetaten v/ Skatt nord.
 • Arbeidsgiveravgift: Kontakt skatteetaten. Skjema må sendes via altinn.

 • Forskuddsskatt: Kontakt skatteetaten. Skjema må sendes via altinn.

 • Ligningsverdi på eiendom, bolig m.m.:   Kontakt skatteetaten. Egen forskrift for taksering av eiendeler regulerer fastsetting av ligningsverdi.

 • Skattekort:  Alle endringer må gjøres på skatteetaten sine hjemmesider

Balsfjord skatteoppkreverkontor kan hjelpe deg med:

Balsfjord skatteoppkreverkontor kan hjelpe deg med:

 • Utbetaling av skatt tilgode og betaling av restskatt

 • Endring av kontonummer og postadresse

 • Innfordring: betalingsavtaler, utsettelse, råd og veiledning vedr. løsninger.

 • Rolle for namsmannen: Utleggsforretning og påleggstrekk

 • Vurdering av tvangssalg

Kontaktinformasjon Skatteetaten/Skatt nord

Nærmeste kontor for skatteetaten er på Finnsnes og i Tromsø. Time må bestilles på forhånd.

Telefon: 800 80 000

Når du ringer oss på 800 80 000, gir vi deg 6 tastevalg. Du trenger ikke vente til alle talemeldingene er lest opp før du trykker deg videre.

•Tast 1 om du er privatperson og har spørsmål om skatt, skattekort og skattemelding

•Tast 2 om du er næringsdrivende og har spørsmål om skatt, skattemelding eller merverdiavgift

•Tast 3 for folkeregisterspørsmål

•Tast 4 for servicetelefon for revisorer, regnskapsførere, advokater og oppgavegivere

•Tast 5 for årsavgift, omregistreringsavgift, andre avgifter og tollkreditt

•Tast * (stjerne) for å høre menyen en gang til

•Tast 6 for sentralbord