Kontaktinformasjon Skatteetaten/Skatt nord

Nærmeste kontor for skatteetaten er på Finnsnes og i Tromsø. Time må bestilles på forhånd.

Telefon: 800 80 000