De er i en løpende dialog med nasjonale myndigheter, fylkeskommunene og alle vertskommunene, slik at de kan treffe  den riktige avgjørelsen på bakgrunn av en helhetsvurdering.

ARN-arrangørene vil komme med nærmere info rundt 15.05.20.