I Balsfjord er det plassert sireneanlegg på Rådhuset og Nordkjosbotn skole.

Testing av disse anleggene skjer vanligvis to ganger årlig, kl 12:00 den andre onsdagen i januar og juni.

Tyfonene tuter da i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

Hører du dette signalet betyr det i praksis at du skal søke informasjon om hva som skjer og hvordan du skal forholde deg.  Slik informasjon blir gitt gjennom ulike medier, for eksempel radio, tv, myndighetenes nettsider og sosiale medier.

Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare.  I fredstid kan varsling blant annet være aktuelt ved ulykker med industrianlegg med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer.  I krig kan varslingsanleggene brukes ved fare for flyangrep.

Ytterligere informasjon og test på ulike signaler finner du på Sivilforsvarets side.