Skolefritidsordning - SFO

SFO er et fritids- og aktivitetstilbud før og etter skoletid. Tilbudet er for barn i 1-4. klasse og elever med særlige behov fra 5 – 7.klasse.

  • Skjema
  • Priser
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Relaterte artikler
  • Lenker
school-571937__480

Sist oppdatert 25. januar 2021