Grunnen til dette er en kollaps i en kum tilhørende Balsfjord Kommunalteknikk.

Balsfjord Kommunalteknikk er varslet, og jobber med å få utbedret dette.