Med tanke på en sterk økning i antall eldre og framtidige
arbeidskraftbehov, er det fra svært mange hold påpekt et behov for å
øke gjennomsnittsalderen for pensjonering.

Klikk her for å lese hele planen som ble vedtatt i kommunestyret 16. juni 2010 og er gjeldende fra 1. januar 2011.