En selvbygger?Personlig godkjenning kan i utgangspunktet gis for alle funksjoner (ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende). Det mest vanlige er at du godkjennes som ansvarlig utførende for hele, eller deler av, arbeidet, mens du har hjelp av et firma til søking og prosjektering av tiltaket.

Byggetiltaket må være av liten kompleksitet og vanskelighetsgrad. Tomannsbolig eller rekkehus er ikke innbefattet. Videre må tiltaket være til eget bruk. Eksempler på slike tiltak kan være:

-          Enebolig/fritidsbolig

-          Deler av bolig/fritidsbolig

-          Grunnmur

-          Innvendige arbeider

Se nærmere byggesaksforskriften SAK10 § 6-8, og dens veiledning.